Переводы стихотворений румынских поэтов

Переводы стихотворений румынских поэтов

Vasile Voiculescu /
Василе Войкулеску (18841963)

 

INSCRIPTIE

 

Drumurile pe cari nu le umblăm,

drumurile ce rămвn оn noi,

ne duc şi ele, fără număr, undeva.

Cuvintele pe care nu le rostim,

cuvintele ce rămвn оn noi,

descoperă şi ele, fără de margini, făptura.

Luptele ce nu le dăm,

luptele ce rămвn оn noi,

ne lărgesc şi ele оn taină patria.

Sămвnţa pe care n-o dăruim,

sămвnţa ce rămвne оn noi,

multiplică şi ea fără capăt viaţa.

Moartea de care nu murim,

moartea ce rămвne оn noi,

ne adвnceşte şi ea tăcerea.

Şi pretutindeni prin toate

оşi pune temei poezia.

 

 

НАДПИСЬ

 

Неисхоженные дороги

остаются путями в нас,

и влекут нас куда-то вдаль.

Непромолвленные глаголы

остаются словами в нас,

открывая бескрайний труд.

Неначавшиеся сраженья

остаются боями в нас,

расширяя Отчизны миф.

Неподаренное зачатье

остается ростками в нас,

сотворяя бессмертной жизнь.

Неизведанная кончина

остается могилой в нас,

углубляя молчанья мглу.

Так везде и во всём и всех

созидают себя стихи.

 

 

ECCE TEMPUS

 

Numai оn arbori inelele anilor

mereu se lărgesc.

Оn trupul meu timpul sporeşte subţire

de la o zi mai firav — la alta, subt crugul ceresc.

 

Tinere sunt оncă, tinere toate popoarele

Eu, fiul lor, cвt de bătrвn!

Munţii mai cresc, cu umbrele lor, din adвncuri.

Nici frunte, nici inimă n-am să-i оngвn.

 

Fosforul şi apa, cărbunele, galbenul sulf

de subt scoarţă оn lamură dau.

Stihiile, ele mai cred оn obşteasca poruncă.

Eu trepte оn sus — nu reiau.

 

 

ECCE TEMPUS

 

Годовые только кольца

расширяются в стволах,

а в моем иссохшем теле

время жмется к небесам.

 

Вот вокруг бушует юность,

старику ли к ней припасть?

Из глубин — вершины-тени,

мне нутром их не познать!

 

Уголь, сера, фосфор, влага.

Отдаю за слоем слой.

И стихи, что верят в Благо.

Без повторов — в мир иной!

 

 

CONTEMPORAN

 

Nu mă-nspăimвntă cerul, nici pămвntul;
Pe unul calc, pe celălalt оl străpung;
Sunt slab, sămвnţa care-o suflă vвntul
Pe stepele vieţii оndelung,
Dar el mă suflă unde vreau s-ajung!

 

Chiar dacă eşti la infinit de mine,
Dar ştiu că eşti şi-Ţi cat Оmpărăţia,
Nu-mi mai trăiesc оn nimicnicia.
O, Doamne, sunt contemporan cu Tine
Şi sunt contemporan cu Veşnicia.

 

 

СОВРЕМЕННИК

 

Не клевещу на небо и на землю;

и здесь хожу, стремясь за облака.

Я слаб, как веемое ветром семя,

рассеянное в жизненных лугах.

Куда хочу, туда несут ветра!

 

И даже, если Ты недосягаем,

я знаю, что Ты есть и есть Твой рай.

Я не живу ничтожными мечтами,

мне ныне современником мой Царь,

а я Ему совечником предстану.

 

 

 

Nichifor Crainic /
Никифор Крайник (18891972)

 

STROPI DE SВNGE

 

Voi, stropi de sвnge, boabe de lut оnfiorate,

Zvвcnește viața toată оn voi, o stropi de sвnge,

Și veșnicia-ncape оn clipa care bate

Cum cerul оntr-un picur de apă se răsfrвnge.

 

Оn pulsul vostru cвntă a lumii frămвntare

Și-n clipa care bate trăiți un șir de veacuri,

Iar inima vă-mparte ca un ceasornic care

Fărвmițează timpul оn ritmice tictacuri.

 

 

БРЫЗГИ КРОВИ

 

О, красные сгустки, проросшие зерна глины!

Вся жизнь в вас трепещет, о, алые брызги крови!

И вечность пульсирует вами, и в миг единый

преломляется небо в каплях дождя любовью.

 

И вашему ритму вторит этот несносный мир,

и в биении пульса столетия и народы,

и ухает гулко сердце внутренний репетир,

разбивающий время на сроки
ритмичным ходом.

 

 

UNDE SUNT CEI CARE NU MAI SUNT?

 

Оntrebat-am vвntul, călătorul

bidiviu pe care-aleargă norul

spre albastre margini de pămвnt;

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Unde sunt cei care nu mai sunt?

 

Zise vвntul: Aripile lor

mă ajută nevăzute-n zbor.

 

Оntrebat-am luminoasa ciocвrlie,

candelă ce arde оn tărie

undelemnul cвntecului sfвnt:

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Unde sunt cei care nu mai sunt?

 

Zise ciocвrlia: S-au ascuns

оn lumina celui nepătruns.

 

Оntrebat-am bufniţa cu ochiul sferic,

oarba care vede-n оntuneric

tainele nespuse de cuvвnt:

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Unde sunt cei care nu mai sunt?

 

Zise bufniţa: Cвnd va cădea

marele-ntuneric, vei vedea.

 

 

ГДЕ ЖЕ ТЕ, КОГО БОЛЬШЕ НЕТ?

 

О, снующий по тучам,

странник-ветер,

не спеши к сизым кручам

и ответь мне:

где же те, кого больше нет?

где же те, кого больше нет?

 

И мне ветер

ответил:

их крылья меня несут,

незримо свершая труд.

 

Яркий жаворонка напев,

будто чистой души привет,

о, свеча в небесах,

ты ответь:

где же те, кого больше нет?

где же те, кого больше нет?

 

И сказала свеча:

мол, о них говорят, —

они в свете блаженных спят.

 

О, сова-пучеглазка,

ты во тьме непролазной

видишь тайны скупой привет:

где же те, кого больше нет?

где же те, кого больше нет?

 

И мигнула сова:

мол, великая тьма

всё откроет, увидишь сам.

 

 

UCENICUL

 

Tu, marele bijutier

Al diademelor cerești

Tu, care veșnic șlefuiești

Оn cosmicul atelier,

 

Primește-mă ca ucenic,

Оn nopți de taină să mă-nveți

Canonul sfintei frumuseți

Să scot podoabe din nimic.

 

Și-așa trudind la cizelat,

Slăvitul meu stăpвn și domn,

Оn zori să picotez de somn

Cu praf de stele pe halat.

 

Tu, care dăscălești artiști

Și-ți iei la glorie părtași

Vizionarii uriași

Оn geniul cărora te miști,

 

Cuvinte dă-mi să le-mpreun

Fierbinți de-ntвiul suflu viu,

Dă-mi să le văd cвt nu se scriu

Și să le-aud cвt nu se spun.

 

Din matca lumii să le chem

Și-n duhul ei să le trimit

Оn constelații de sonet

Și-n căi lactee de poem.

 

 

ПОДМАСТЕРЬЕ

 

О, ты, великий ювелир
небесных диадем,
не утомляешься от дел,
свой украшая мир.

 

Прими меня учеником,
чтоб смог в ночи густой
священной красоты канон 
создать из ничего!

 

…И отшлифован бриллиант,
о, господин и мэтр!
И звездной пылью на заре
усеян мой халат.

 

Ты вдохновляешь мастеров,
величью приобщив.
И гениальный новый миф
весь мир узреть готов!

 

Слова послушны и в строку
идут, как за отцом.
Позволь увидеть их лицо,
услышать тихий звук!

 

Из уст вселенной внятен зов,
и дух ее парит
плеядами изящных рифм
в галактике стихов.

 

 

 

Radu Gyr / Раду Джир (1905—1975)

 

REMEMBER

 

Pierdut оn jilțul dumisale,

cu ochii duși оn jarul stins,

pari cotropit de floarea moale

a umilirii ce te-a nins.

 

Ce nu mai este, ochiul vede

și leneș brațele cuprind.

Din pod te mustră Arhimede,

din praf — Pitagora zвmbind.

 

Se-ntinde-un cer pe-o Iliadă,

pe-un Tacit vechi — alt cer marin.

Ah, unde mвna de zăpadă

оn logaritm ți-a pus un crin?

 

Pierdut pe-o fizică, serafic,

cuvвntul scris cu sfвnt plaivas,

parcă tresare caligrafic

cu toate cвte n-au rămas.

 

Gramatici, teze, hărți,

compasuri vin cu mireasma unui vвnt,

cădelnițвnd aceste ceasuri

cu toate cвte nu mai sunt.

 

 

REMEMBER

 

Вот утонув в глубоком кресле

и взор вперив в пустой бокал,

ты погрузился будто в прелесть,

печальной грусти маргинал.

 

И созерцаешь быль и небыль,

безвольно уронив перо;

упреки слышишь Архимеда

и Пифагоров юморок.

 

Лазурь — над древнею горою,

над сединой морских равнин…

Кто белоснежною рукою

измерит логарифмом крин?

 

Небесное в земном утратив,

словесной вязи путь святой,

каллиграфические гати

всё ищешь дряблою ногой.

 

Грамматика, диплом, бумаги —

твой компас, чуя вьюговей,

наводит стрелку циферблата,

на след давно минувших дней.

 

И в лихорадочном волненье

пред вечной алгеброй, поэт,

Вы преклоняете колени

слезами оросив карне.

 

 

CAVALERUL

 

Contemplu, sub armură, cavalerul,

оntors pe za cu roșii răsărituri.

Оn veac obscur de patimi și de mituri,

sfințea оn cer și spada și mвnerul.

 

Оi sвngerau pe platoșa cu nituri

și crinii și blazoanele și fierul.

Оi scвnteia оn deget juvaerul

și-n el doi ochi cu-albastre infinituri.

 

Superb și crud, patetic și fanatic,

cu baniera sus pe curcubeie,

оnfumurat, bețiv și muieratic,

 

adesea renunța la epopee

și viața-și da pentr-un cocor sălbatic

sau pentru-un zвmbet galeș de femeie.

 

 

РЫЦАРЬ

 

Что, рыцарь, под броней ты стал скрывать?

Взгляд на восход багряного светила?

В наш мрачный век страстей и нарратива

Святыня в небесах, что шпаги рукоять.

 

Пусть по кирасе кровь течет ручьем

Среди цветов и пламени и стали!

И перстни на руке твоей блистали,

Взгляд в бесконечность в свете голубом.

 

Велик, жесток, возвышен, фанатичен!

Со знаменем под радугой застыл,

В дыму от битвы пьян и апатичен,

 

Неужто растерял ты весь свой пыл,

Жаркое услыхав из свежей дичи,

Не то за юбкой устремившись в тыл?

 

 

ОNDEMN LA LUPTA

 

Nu dor nici luptele pierdute,
nici ranile din piept nu dor,
cum dor acele brate slute
care să lupte nu mai vor.

 

Cat inima оn piept iti canta
ce-nseamna-n lupta-un brat rapus ?
Ce-ti pasa-n colb de-o spada franta
cвnd te ridici cu-n steag, mai sus ?

 

Infrant nu esti atunci cвnd sangeri,
nici ochii cвnd оn lacrimi ti-s.
Adevaratele infrangeri,
sunt renuntarile la vis.

 

 

КЛИЧ

 

Не желаю позорной битвы

и тяжелых ран не хочу!

Но худые руки молитвы

неослабно рвутся к мечу.

 

И без песни душа немеет,

коль сломался клинок, а друг

так руками всплеснул нелепо, —

кто решится поднять хоругвь?

 

Не беда, если в кровь изранен,

и глаза горьких слез полны.

Ибо полное пораженье —

отречение от мечты.