Синева над вербами

Синева над вербами

Стихи. Предисловие Александра Нестругина